Preloader Image animate3

Kullanıcı Deneyimi Analiz Platformu

QUXD Benchmark, görsel tasarımlar üzerinde nesnel değerlendirmeler yapan bir analiz sürecidir. Bu analiz sürecinde kullanıcılara önceden belirlenmiş senaryolara göre bazı görevler verilir. Kullanıcılar görevleri yerine getirirken QUXD yazılımı göz izleme cihazı ile göz hareketlerini, bir kamera ile yüz ifadelerini ve aynı zamanda mouse hareketlerini kaydederek bu hareketlere bağlı metrikleri otomatik olarak hesaplar. Geliştirdiğimiz kullanıcı deneyimi analiz yöntemleri ile birlikte elde edilen kullanıcı etkileşimi verileri tamamen niceliksel olarak analiz edilerek tasarımınız farklı açılardan değerlendirilir. QUXD Benchmark tasarımınızı aynı amaçla geliştirilmiş farklı firmalara ait tasarımlarla da karşılaştırarak ürününüzün başarıya ulaşmasını sağlar.

Meta Metrikler

QUXD meta-metrikleri çok sayıda göz izleme metriği kullanılarak hesaplanan ve tasarımın başarısı ile ilgili güçlü bir değerlendirme yapılmasında kilit rol oynayan analiz verileridir. Meta-metrikler, Visea'nın psikoloji ve göz takibi konularında uzman kişilerden oluşan ekibi tarafından literatürdeki onlarca bilimsel çalışmanın detaylı incelenmesi sonucunda geliştirilmiştir. QUXD Benchmark, tamamen nicel veriler kullandığı için kişiden kişiye değişen ve yoruma açık bir değerlendirme raporu sunmak yerine nesnel bir değerlendirme raporu sunarak tasarımınızın yeterliliğini ve verimliliğini ortaya çıkarır. Yapılan analizlerde kulanıcının hizmete daha önceden hakim olup olmadığı, hizmetin hangi noktalarında yoğunlaşıldığı ve hizmetin kullanıcının ilgisini çekip çekmediği belirlenerek hizmetinizi kullanıcıların istek ve arzularına hitap edecek biçimde tasarlamanız sağlanır. Ayrıca bu süreçte kullanıcıların cinsiyetine, yaşına, eğitim seviyesine ve mesleki deneyimine göre demografik analizler de yapılarak markanızın hedef kitlesi için tasarım önerileri sunulur.

Yerleşim Verimliliği

Yerleşim, tasarımdaki öğelerin boyut ve konumlarını içeren geometrik bilgidir. Tasarımınızda çok fazla öğeniz varsa bunların yerlerini ve boyutlarını belirlemek uzun zaman alır. Bu nedenle tasarımdaki düzenin verimli kılınması için yerleşimin iyi değerlendirilmesi gerekir. LE, tasarımın mevcut alanı ne kadar etkin kullandığını değerlendirerek tasarımınızın yerleşim verimliliği analizini yapar. Etkili bir tasarım için kullanıcının doğal davranışı ve tasarıma bakışındaki önem sırası analiz edilir. Eğer tasarımınızda önemli öğeleri doğru yerleşim planında kullanır ve etkili bir görsel akış oluşturursanız kullanıcıları daha çabuk etkileyebilir ve kazancınızı arttırabilirsiniz. Bir tasarımın LE değerinin düşük olması, tasarımda kullanılan görsel kaynakların etkin bir şekilde kullanılmadığını gösterir. Tasarımınızda kullanıcıları doğru yönlendirmek ve onların dikkatini çekmek istiyorsanız yerleşim verimliliği değerlendirmesi ile kaynaklarınızı doğru yerde kullanarak etkileyici bir tasarım oluşturabilir ve müşteri kitlenizi arttırabilirsiniz.