QUXD (Quantitative User Experience Design) Benchmark

QUXD Benchmark, görsel tasarımlar üzerinde nesnel değerlendirmeler yapan bir analiz sürecidir. Bu analiz sürecinde kullanıcılara önceden belirlenmiş senaryolara göre bazı görevler verilir. Kullanıcılar görevleri yerine getirirken QUXD yazılımı göz izleme cihazı ile göz hareketlerini, bir kamera ile yüz ifadelerini ve aynı zamanda mouse hareketlerini kaydederek bu hareketlere bağlı metrikleri otomatik olarak hesaplar. Geliştirdiğimiz kullanıcı deneyimi analiz yöntemleri ile birlikte elde edilen kullanıcı etkileşimi verileri tamamen niceliksel olarak analiz edilerek tasarımınız farklı açılardan değerlendirilir. QUXD Benchmark tasarımınızı aynı amaçla geliştirilmiş farklı firmalara ait tasarımlarla da karşılaştırarak ürününüzün başarıya ulaşmasını sağlar. Kullanıcı deneyimi analizi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

benchmark

QUXD Benchmark diğer analiz yöntemlerinden farklı olarak her biri çok sayıda göz izleme metriğini değerlendiren çeşitli meta-metrikler kullanır. Visea’nın deneyimli ekibi tarafından oluşturulan meta-metrikler tasarımla ilgili mantıksal çıkarımlar yapar. Görsel tarama verimliliği, yerleşim verimliliği, içerik aktarım verimliliği ve öncelikli içerik belirginliği olarak adlandırılan meta-metrikler, değerlendirme sürecinde hesaplanan en önemli analiz verileridir. QUXD Benchmark ile sunduğumuz veriler işletmelerin web sayfalarının tasarımını, ürün ya da hizmet reklamlarını, afişlerini, tanıtım broşürlerini ve mobil uygulamasını optimize etmelerine yardımcı olur. Yapılan analizlerde hedef kitlenin tercihleri tespit edilerek işletmenin performansını ve kazancını arttırmaya yönelik tasarım önerileri sunulur. Aynı zamanda analiz sırasında kullanıcıların karşılaştığı problemler belirlenerek tasarımdaki hatalar giderilir.

QUXD Meta-metrikleri

QUXD meta-metrikleri çok sayıda göz izleme metriği kullanılarak hesaplanan ve tasarımın başarısı ile ilgili güçlü bir değerlendirme yapılmasında kilit rol oynayan analiz verileridir. Meta-metrikler, Visea’nın psikoloji ve göz takibi konularında uzman kişilerden oluşan ekibi tarafından literatürdeki onlarca bilimsel çalışmanın detaylı incelenmesi sonucunda geliştirilmiştir. QUXD Benchmark, tamamen nicel veriler kullandığı için kişiden kişiye değişen ve yoruma açık bir değerlendirme raporu sunmak yerine nesnel bir değerlendirme raporu sunarak tasarımınızın yeterliliğini ve verimliliğini ortaya çıkarır. Yapılan analizlerde kulanıcının hizmete daha önceden hakim olup olmadığı, hizmetin hangi noktalarında yoğunlaşıldığı ve hizmetin kullanıcının ilgisini çekip çekmediği belirlenerek hizmetinizi kullanıcıların istek ve arzularına hitap edecek biçimde tasarlamanız sağlanır. Ayrıca bu süreçte kullanıcıların cinsiyetine, yaşına, eğitim seviyesine ve mesleki deneyimine göre demografik analizler de yapılarak markanızın hedef kitlesi için tasarım önerileri sunulur.
vlcp

Görsel Tarama Verimliliği (Visual Scan Efficiency – VSE)

OEVLY60


Kullanıcıya verilen görevlerde tasarımı önemli kılan veya kullanıcının mutlaka dikkatini çekmesi gereken bir nesnenin (içerik, resim, video vb. ) bulunması istenmektedir. VSE meta-metriği kullanılarak kullanıcının bu görevi ne kadar verimli, hızlı ve aktif bir şekilde gerçekleştirdiği değerlendirilir ve tasarımınızın arama-tarama açısından etkinliği sınanır. VSE değeri düşük tasarımlarda, belirlenen görevlerin tamamlanması daha fazla kullanıcı eforu gerektirir. 

Tasarımınızın kullanıcılar tarafından kolay anlaşılmasını ve kullanıcıların aradıklarına hızlı bir şekilde ulaşmasını istiyorsanız, VSE değerlendirmesi ile tasarımınızın görsel tarama verimliliğini değerlendirebilir ve tasarım önerileri alabilirsiniz.

Yerleşim Verimliliği (Layout Efficiency – LE)

layout

Yerleşim, tasarımdaki öğelerin boyut ve konumlarını içeren geometrik bilgidir. Tasarımınızda çok fazla öğeniz varsa bunların yerlerini ve boyutlarını belirlemek uzun zaman alır. Bu nedenle tasarımdaki düzenin verimli kılınması için yerleşimin iyi değerlendirilmesi gerekir. LE, tasarımın mevcut alanı ne kadar etkin kullandığını değerlendirerek tasarımınızın yerleşim verimliliği analizini yapar. Etkili bir tasarım için kullanıcının doğal davranışı ve tasarıma bakışındaki önem sırası analiz edilir. Eğer tasarımınızda önemli öğeleri doğru yerleşim planında kullanır ve etkili bir görsel akış oluşturursanız kullanıcıları daha çabuk etkileyebilir ve kazancınızı arttırabilirsiniz.

Bir tasarımın LE değerinin düşük olması, tasarımda kullanılan görsel kaynakların etkin bir şekilde kullanılmadığını gösterir. Tasarımınızda kullanıcıları doğru yönlendirmek ve onların dikkatini çekmek istiyorsanız yerleşim verimliliği değerlendirmesi ile kaynaklarınızı doğru yerde kullanarak etkileyici bir tasarım oluşturabilir ve müşteri kitlenizi arttırabilirsiniz.

İçerik Aktarım Verimliliği (Content Transfer Efficiency – CTE)

content

Tasarımdaki içeriğin insanların algısına etkisi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Eğer içeriklerinizin aktarım gücü zayıfsa kullanıcıları etkilemek istediğiniz içerikler amacına ulaşmayabilir. Ancak etkileyici görsellerden ve videolardan oluşan benzersiz bir içerikle hedeflediğiniz kitleye ulaşabilirsiniz. CTE, tasarımda ilgili içeriğin kullanıcının algısında ne kadar yer etttiğini sınayarak tasarımınızın içerik aktarım verimliliği analizini yapar. Yapılan analizin sonucunda içeriği güçlendirmek için öneriler sunulur.

CTE değeri düşük tasarımlar akılda kalıcı detaylar içermezler. İçeriğinizle kullanıcıların zihninde yer etmek, diğer ürün ve hizmetlerden ön planda olmak istiyorsanız CTE analizi ile içeriğinizi güçlendirebilir ve hedef kitlenizde kalıcı hale dönüştürebilirsiniz.

Öncelikli İçerik Belirginliği (Primary Content Saliency – PCS)

salience

Kullanıcılar; bir tasarımı veya bir ürünü incelerken istemli ya da istemsiz görsel arama eylemini gerçekleştirirler. Tasarımdaki önemli beklentiler, kullanıcıların tasarımdaki etkileyici içeriğe en kısa sürede ulaşması, olumlu ilk izlenimin yaratılması ve ilgi çekilmesidir. Bu nedenle bu öğelerin hangi içerikten önce veya sonra gelmesi, tasarımın neresinde konumlandırılması gerektiği, resim ve video kalitesinin belirlenmesi bir tasarım için oldukça önemli ve zaman alan işlerdir. Eğer kullanıcılar önemli bilgilere kısa sürede ulaşamazlar ya da bu içerikler kullanıcıyı etkilemezse tasarım başarısız olabilir. PCS kritik içerik barındıran bu bileşenlerin ne kadar ilgi çekebildiğini değerlendirip öncelikli içerikleri belirgin hale getirerek tasarımınızı yeniden şekillendirir.
PCS değeri düşük tasarımlarda kullanıcılar önemli kısımları daha geç fark ederler ya da hiç farkedemeyebilirler. PCS analizi ile tasarımınızdaki önemli bölgeleri tasarımın bütünlüğünü bozmadan belirgin hale getirerek daha çok kullanıcının dikkatini çekebilir ve farkedilebilirliğinizi arttırabilirsiniz.

Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği (System Usability Scale – SUS)

sus


Herhangi bir sistemin kullanılabilirliğini puanlama yöntemidir. Sistem kullanılabilirlik ölçeği, yanıt verenler için beş seviyeli (kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, kararsızım …) cavap seçeneği ile 10 maddelik anketten oluşmaktadır. Kullanılabilirliği ölçmek için hızlı ve güvenilir bir araçtır. İlk olarak 1986’da John Brooke tarafından yaratılmış olan bu ürün, donanım, yazılım, mobil cihazlar, web siteleri ve uygulamalar dahil olmak üzere çok çeşitli ürün ve hizmetleri değerlendirmemizi sağlar.

SUS çok çeşitli teknolojilere, sistemlere ve ürünlere uygulanarak sistemin kullanılabilirliğini ortaya çıkarır. QUXD Benchmark sistem kullanılabilirlik ölçeğinin bu güçlü özelliğinden yararlanarak analizlerdeki kullanıcı memnuniyetini değerlendirmektedir.

Yüz İfade Analizi

yuz ifadesi


Oluşturulan denek grupları, tasarımlarda önceden belirlenen görevleri gerçekleştirirken göz hareketlerinin yanı sıra yüz ifadeleri de kaydedilir. Denek gruplarındaki kullanıcıların mahremiyet haklarının korunması için gerçek yüzlerin yerine sadece yüz modelleri kaydedilir. Yüz ifade analizi, kaydedilen yüz ifadelerinden kullanıcıların anlık olarak duygularını tespit eder ve kullanıcıların tasarımdaki içeriğe olan tepkisini değerlendirir.

QUXD Benchmark kullanıcıların duygularını tanıyarak, tasarımınızın kullanıcıyı nasıl etkilediğini öznel yorumlardan bağımsız bir şekilde değerlendirir. Bu değerlendirmelerde kullanıcıların mutlu, üzgün, şaşırmış, sinirli veya korkmuş olup olmadıkları belirlenir. Yüz ifade analizi ile birlikte oluşturulan nesnel değerlendirme sonuçları, insanların hissettikleri duygulara göre tasarımınızı yönlendirmeye yardımcı olur.

Neden Bakış Noktalarını (Gaze Points) Değerlendiriyoruz ?


Yapmış olduğumuz deneyler sonucunda oluşturulan ısı haritaları, bakış noktalarını ve mouse hareketlerini karşılaştırmak için en iyi görsel verilerdir. Bakış noktalarından oluşturulan ısı haritası, kullanıcıların nereye ve ne kadar süreyle baktıklarını gösteren bir görüntüdür. Isı haritasında kullanıcının bakış noktaları sürelerine göre farklı tonlarla renklendirilmiştir. Renklendirilmemiş alanlar kullanıcının o bölgelere hiç bakmadığını, yeşil tonlamalar kullanıcının daha az baktığı noktaları, kırmızı tonlamalar ise en çok bakılan noktaları göstermektedir. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bir oturumda kaydedilen mouse hareketlerinden, tıklamalardan ve göz hareketlerinden oluşturulan ısı haritaları karşılaştırıldığında göz hareketlerinden oluşturulan ısı haritasının daha gerçekçi bilgiler verdiği görülmektedir. Mouse hareketlerinden ve tıklamalardan çıkartılan ısı haritaları kullanıcının gerçekten o noktalara baktığını göstermeyebilir. Çünkü kullanıcı istemsiz olarak tıklama işlemini yapıyor olabilir veya mouse her zaman kullanıcının baktığı yerde olmayabilir. QUXD Benchmark ise göz hareketlerine göre ısı haritasını oluşturarak kullanıcının tasarımda incelediği tüm noktaları değerlendirerek daha güvenilir bir değerlendirme sunar.

heatmap

Kurumsal web siteniz için deneme çalışması yapabiliriz. Bilgilerinizi bırakın, size yardımcı olalım!

×