Visea 2014 Kasım ayında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından sağlanan prestijli bir kamu hibesi (%~9 başarı oranı) ile kurulmuştur. Visea’da akademisyenler ve yetenekli mühendislerden oluşan dinamik bir ekip olarak, 10 yılı aşkın araştırma faaliyetlerinden elde edilen bilimsel ve teknik tecrübe ile özgün bilgisayarla görme yazılım ve donanımının geliştirildiği özgün projeler geliştirmekteyiz. Bilgisayarla görme, bilgisayarların kameralar ve gelişmiş sensörler vasıtasıyla elde ettikleri verileri anlama yeteneği kazandırmayı amaçlayan ve sağlıktan otomasyon sistemlerine kadar çok geniş uygulama alanları olan güncel bir araştırma alanıdır.

Visea’da ilkemiz ise popüler araştırma konularından elde edilen bilimsel kazanımları güncel ticari bakış açısıyla birleştirerek günlük yaşam problemlerine yüksek teknoloji ürünü inovatif çözümler sunmaktır. Bununla beraber üzerinde çalıştığımız konularda katma değeri yüksek ileri teknoloji ürün ve hizmetlerinin tasarımı ve geliştirilmesinde görev alabilecek kalifiye insan gücü yetişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Visea’nın odaklandığı öncelikli uygulama alanlarını yapay görme, artırılmış gerçeklik, giyilebilir teknolojiler ve insan davranışı analizi olarak sıralayabiliriz..

EKİBİMİZ

Dr. Cihan TOPAL
Kurucu
Linkedin Link
Bülent YILMAZ
İş Geliştirme
link page
Tülay YILDIRIM
Akademisyen / Psikolog
linkedin
Cevdet CIVIR
Proje Yöneticisi
Linkedin Page
Hüseyin ÇAYIRLI
Ar-Ge Mühendisi
Linkedin page
Lütfiye Tuğçe Bircan
Ar-Ge Mühendisi
Linkedin page
×